Friday, November 20, 2015

Аврал үзүүлсэн лам нар: Төвд-Монголын Буддын шашин ба эзэнт улсын үндэсний үзэл

Урадын Булаг багшийн Хамтач Үндэсний үзэл номоос өөрийнх нь зөвшөөрлөөр "Аврал үзүүлсэн лам нар" бүлгийг сонирхуулж байна. Та бүхэн Хятадууд Өвөр Монголчуудыг өөртөө нэгтгэхийн тулд хутагт, хувилгаад, Буддын шашинг хэрхэн ашиглаж байсан талаар болон нөгөө талаас зарим хутаг хувилгаад хэрхэн Хятадын "гар хөл" болж байсан тухай унших боломжтой юм. 
Тус бүлгийн дэлгэрэнгүйг уг холбоосоор орж үзнэ үү.